Specialist in het bestrijden van vochtproblemen door opstijgend vocht

injecteren muren - voor en na

Hoe injecteren wij muren?

Aan de basis van de vochtige muur worden gaten geboord, waarin onze eigen ontwikkelde gel, de Aquagel, wordt geïnjecteerd. Vroeger werd vaak een chemische vloeistof in de te injecteren muren gespoten. Hierdoor kwam de behandelde muur initieel nog natter te staan en het procédé vergde veel tijd vooraleer de muren helemaal uitgedroogd waren.

Wij maakten als eerste gebruik van een toekomstgerichte oplossing, het zogenaamd droog injecteren van muren met een performante en snelwerkende emulsiegel. De gel bevat onder andere siliconen, essentieel bij de opbouw van een waterafstotende laag. In tegenstelling tot de vroegere injectievloeistoffen bevat de gel geen Vluchtige Organische Stoffen, waardoor een negatieve milieu-impact vermeden wordt. Deze gel pakt het vochtprobleem meteen bij de kern aan en leidt bijzonder snel tot een zichtbare en blijvende oplossing voor uw vochtige muren in huis.

Unieke garanties:

Garantie steunt op 3 pijlers: het product, de uitvoering en het bedrijf zelf. Eén en dezelfde organisatie nl. het WTCB maakt hard dat wij deze 3 criteria optimaal invullen. Het WTCB (Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf) is een onderzoeksinstelling die in 1960 werd opgericht onder impuls van de beroepsorganisatie in toepassing van een Besluitwet.

ATG - Doeltreffend product:

De efficiëntie van onze eigen product voor het injecteren van muren, de Aquagel, wordt hiermee bevestigd. Ons product wordt ongeacht de vochtigheid van de natte muren gecatalogeerd van zeer doeltreffend tot uitermate doeltreffend. Meer info op www.wtcb.be en www.butgb.be

BCCA - Uitvoering volgens de richtlijnen:

De correcte uitvoering van de oplossing tegen optrekkend vocht wordt door dit attest bevestigd. Dit wil zeggen dat alles volgens de richtlijnen uitgevoerd wordt. Meer info op www.wtcb.be en www.bcca.be

Construction Quality - Bedrijfsaanpak:

Construction Quality  is een kwaliteitsgarantie inzake de gevolgde bedrijfsaanpak. Het beleid staat onder meer voor vakkennis, correcte administratie en tevredenheid van klanten. Aanvullende info op de website van het wtcb en www.constructionquality.be

Meer dan enkel injecteren muren: van A tot Z

Wij doen meer dan enkel het injecteren van muren want een totaaloplossing wordt graag geboden.  Zo de klant wenst begeleid te worden tot aan de afwerking dienen alle door zouten aangetaste decoratie- en pleisterlagen weggenomen te worden. De aangetaste pleisterlaag met de schimmels en zoutkristallen wordt weggenomen en vervangen deze door een nieuwe, droge en aangepaste, resistente bepleistering. Dit is de snelste en meest betrouwbare manier om met het schadebeeld van vocht in huis af te rekenen.