Specialist in het bestrijden van vochtproblemen door opstijgend vocht

Optrekkend vocht en uw gezondheid

Vocht in het gebouw vormt een gezondheidsrisico voor alle bewoners, in het bijzonder voor kinderen, ouderen of voor mensen met een verminderde weerstand. Schimmels en vocht in uw huis kunnen allergieproblemen veroorzaken. Ze zijn nefast voor de huid, de ogen, de slijmvliezen, de luchtwegen en de gewrichten. Er wordt op vandaag nog steeds onderzoek verricht om alle gezondheidsproblemen ten gevolge van vochtige muren in kaart te brengen. Het is echter duidelijk dat u op dit vlak beter geen nodeloze risico’s neemt en meteen het optrekkend vocht bant door een professionele behandeling.

Optrekkend vocht in muren en isolatieproblemen met energieverlies

Bij spouwmuren die langdurig nat staan, kan het isolatiemateriaal aangetast worden, waardoor de energieverliezen in huis hoog kunnen oplopen. De combinatie van optrekkend vocht en doorslaand vocht ten gevolge van regeninslag leidt nagenoeg steeds tot koudebruggen. Hierdoor wordt het onmogelijk om uw huis afdoende te isoleren en schiet uw energiefactuur de hoogte in.

optrekkend vocht

Optrekkend vocht veroorzaakt esthetische schade

Optrekkend vocht in de muren tast onherroepelijk de afwerkingslaag aan. Pleisterwerk verpulvert en brokkelt af, behangpapier komt steeds weer los, vochtvlekken ontsieren de muur, schimmels en zoutkristallen zorgen voor een verdere verloedering. Enkel het injecteren van de muren en het aanbrengen van een nieuwe, waterwerende afwerkingslaag kan hier een oplossing bieden.

Vocht en bouwtechnische problemen

Vochtige muren moeten drastisch behandeld worden, anders kan het op termijn leiden tot onherstelbare schade aan uw huis. Wanneer dragende binnenmuren lange tijd vochtig staan, kan de stabiliteit van de constructie in het gedrang komen. De stenen in de muur kunnen barsten, afbrokkelen of verpulveren door het optrekkend vocht. Houten bouwmaterialen gaan onherroepelijk wegrotten en metalen bouwmaterialen roesten weg. Een professionele behandeling kan de levensduur van het gebouw aanzienlijk verlengen.

Gevolgen

Heeft u te kampen met optrekkend vocht dan heeft dit ernstige gevolgen.

Momenteel zijn er voor problemen van optrekkend vocht tal van premies voorhanden. De berekening is snel gemaakt… Wie te maken heeft met vochtproblemen, kan door een snelle aanpak dubbel besparen. Zowel op de energiefactuur als op het budget om het probleem op te lossen. Meer info omtrent de regionale premies vindt u op: Vlaams gewest: www.premiezoeker.be, Brussels Hoofdstedelijk gewest: www.ibgebim.be, Waals gewest: www.energie.wallonie.be.